สถานีตำรวจภูธรท่าหิน
61  หมู่ 8   ถนนลพบุรี-บ้านเบิก   ตำบลโพธิ์เก้าต้น   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี     15000
  โทร.  036 780042 -  6   (โทรเข้าหมายเลขเดียวเรียกได้ 5 หมายเลข)            โทรสาร 036 780040

ผกก. สภ.ท่าหิน

พ.ต.อ.ณัชภูม  วรรณวิไล
ผกก.สภ.ท่าหิน
ที่ทำงาน โทร 036 780042 - 6

ข้อมูลของ สภ.ท่าหิน >>

บรรยายสรุปสถานีตำรวจท่าหิน

แผนที่เส้นทางไปสถานีตำรวจ

หัวหน้าสถานีแต่อดีต - ปัจจุบัน

ผังการปกครองบังคับบัญชา

รายชื่อ กต.ตร. สภ.ท่าหิน

รายชื่อตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

รายชื่อตำรวจสายงานธุรการ

รายชื่อตำรวจสายงานป้องกัน

รายชื่อตำรวจสายงานจราจร

รายชื่อตำรวจสายงานสืบสวน

รายชื่อตำรวจสายงานสอบสวน
   
   

สถานภาพคดีอาญา 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต

กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ

กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   
   
   

คำแนะนำประชาชน >>

พันธะสัญญาการให้บริการ

คำแนะนำไปติดต่อราชการที่สถานี

การแจ้งความคดีต่าง ๆ

ขอประกันผู้ต้องหา

หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา

การขออนุญาตต่าง ๆ

อัตราค่าปรับคดีจราจร

ความรู้เรื่องยาเสพติด

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

   
   

 

  เว็บไซต์บริการ >>>
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 ตรวจสอบสภาพอากาศ
 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 เสียภาษี/สรรพากร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
องทุน กบข.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
    facebook
   ตำรวจท่าหิน
 
คลิกที่นี่ครับ
    

   ตำรวจภูธรภาค 1   

       คลิกที่นี่

    

   ตำรวจจังหวัดลพบุรี

       คลิกที่นี่

 

  

 

 

 

 
 

    นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   

      กิจกรรมเด่น & กิจกรรมที่น่าสนใจ


 

       ผลงานภาคภูมิใจ   >>>

>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 2 ระดับผู้กำกับการ ปี 2543  จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2544  จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
 >> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2544  จากตำรวจภูธรภาค 1   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2545 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน  ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2545  จากตำรวจภูธรภาค 1   .................. ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
 

       อยากให้รู้ ......... ว่า "ตำรวจท่าหินห่วงใย"   >>>

>> ความห่วงใยเรื่องการถูกลักทรัพย์ในที่พักอาศัย ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ......  คลิกที่นี่
 >> ความห่วงใยเรื่องการถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ........  คลิกที่นี่
>>  ความห่วงใยเรื่องการถูกล้วงกระเป๋า ท่านจะป้องกันได้อย่างไร  ...........  คลิกที่นี่
 >> ความห่วงใยเรื่องการถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ........  คลิกที่นี่
 สภ.ท่าหิน ขอสงวนลิขสิทธิ์ของข้อมูลและภาพถ่าย
 สถานีตำรวจภูธรท่าหิน
61  หมู่ 8   ถนนลพบุรี-บ้านเบิก   ตำบลโพธิ์เก้าต้น   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี     15000
  โทร.  036 780042 -  6   (โทรเข้าหมายเลขเดียวเรียกได้ 5 หมายเลข)            โทรสาร 036 780040

http://www.tahin.lopburi.police.go.th

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชม 

(ทีมงาน io สภ.ท่าหิน : ผู้พัฒนาปรับปรุงข้อมูล)