<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งเพจส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ 
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-618530   -   31      http://lopburi.police.go.th/tahin
   


       ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน และได้ประเมินให้สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ประจำปี 2545 ของตำรวจภูธรภาค 1
       และเมื่อวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2545 สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันตำรวจ และวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ไปจัดนิทรรศการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีสถานีตำรวจดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ทั่วประเทศร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย