บรรยายสรุป สภ.ท่าหิน

     
              <<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
        ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042      http://lopburi.police.go.th/tahin
   
                                             บรรยายสรุป สถานีตำรวจภูธรท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
ดูภาพขยาย...คลิกที่นี่
 

           เดิมสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ได้ดำเนินการปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 ตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนพระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในที่ดินราชพัสดุประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ตัวอาคารชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเทคอนกรีตกั้นเป็นห้อง ๆ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน

 


           ปัจจุบัน สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ได้ก่อสร้างอาคาร ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ในที่สาธารณะ ประมาณ 13 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี และได้เปิดให้บริการในที่แห่งใหม่เมื่อ 13 ตุลาคม 2551

           สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตั้งอยู่ห่างจากตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ โดยทางรถยนต์สายพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร และทางรถไฟสายเหนือ ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร
         
     

รูปห้องบริการประชาชน (One Stop Service) 

รูปด้านหน้าห้องบริการประชาชน 

           สถานีตำรวจภูธรท่าหิน  มีหัวหน้าสถานีดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ปี พ.ศ.2483 หัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นรองสารวัตร, ต่อมาปี พ.ศ.2523 หัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นสารวัตร, และต่อมาปี พ.ศ.2532 หัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่, ต่อมาปี พ.ศ.2537 หัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับ และในปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ

ดูแผนที่ขยายใหญ่ คลิกที่นี่

           มีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญาและจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 6 ตำบลคือ.-    1.ท่าหิน(ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)  2.พรหมมาสตร์ 3.บางขันหมาก 4.โพธ์เก้าต้น     5.ตะลุง    และ 6 ท้ายตลาด มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร

รูปพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

รูปพระปรางค์สามยอด 

             พื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก ทำนา และทำสวน ยกเว้น พื้นที่ของท่าหิน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้า และนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศ หรือวังนารายณ์ พระปรางค์สามยอด, ปรางค์แขก, บ้านวิชาเยนทร์ เป็นต้น

ร้านค้าทอง

         พื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรท่าหิน มีสถานประกอบการทางธุรกิจ ดังนี้คือ
1.ร้านค้าทอง 30 แห่ง 2.ธนาคาร 9 แห่ง 3.โรงแรม 10 แห่ง 4.สถานธนานุบาล 1 แห่ง 5.สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5 แห่ง 6.ย่านตลาดการค้า 6 แห่ง 7.สถานบริการ 1 แห่ง 8.ร้านค้าเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 6 แห่ง
  

 

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน มีกำลังอนุญาต และอัตราตัวจริง ดังนี้.-
  1. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 25 นาย มีจริง 20 นาย ขาด 5 นาย
  2. ชั้นประทวน-พลตำรวจ จำนวน 130 นาย มีจริง 104 นาย ขาด 26 นาย
  
      เปรียบเทียบข้าราชการตำรวจ 1 นาย ต่อประชากร 475 คน
      เปรียบเทียบข้าราชการตำรวจ 1 นายต่อพื้นที่รับผิดชอบ 0.77 ตารางกิโลเมตร
  

สายตรวจรถยนต์ ร้อยเวร 20

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จัดกำลังสายตรวจรถยนต์ไว้ ดังนี้.-
         จัดกำลังสายตรวจรถยนต์ไว้ 1 สาย มีรอง สวป.ฯผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 ในแต่ละวัน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ และมีกำลังชั้นประทวน 4-5 นาย เป็นกำลังปฏิบัติ โดยมีภารกิจในการควบคุมการปฏิบัติ ของสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้ารักษาการธนาคารและร้านค้าทอง และเจ้าหน้าที่ประจำตู้ยาม(จุดสกัด) ตลอดจนเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนกำลังปฏิบัติเมื่อมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  

สายตรวจรถจักรยานยนต์แต่ละสาย

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จัดกำลังสายตรวจรถจักรยานยนต์ไว้ ดังนี้.-
         จัดกำลังสายตรวจรถจักรยานยนต์ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 3 ผลัด ผลัดละ 2 สาย สายละ 2 นาย      ใน 1 สายรับผิดชอบ 1 เขตตรวจ โดยมีภารกิจในการตรวจป้องกันอาชญากรรม ย่านชุมชนหนาแน่น
  

ปล่อยแถวจราจรในแต่ละวัน

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จัดกำลังสายตรวจจราจรไว้ ดังนี้.-
      เนื่องจากเขตพื้นท่รับผิดชอบของ สภ.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี โดยเฉพาะเขตเทศบาล เป็นย่านธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไว้ปฏิบัติ หน้าที่ ดังนี้
       1. ชั้นประทวน จำนวน 11 นาย
       2. กำหนดจุดปฏิบัติ 7 จุดคือ
(1) แยกธนาคารออกสิน กำลัง 2 นาย       (2) แยกธนาคารกรุงไทย กำลัง 2 นาย
(3) แยกธนาคารทหารไทย กำลัง 2 นาย   (4) แยกท่าโพธิ์ กำลัง 2 นาย
(5) แยกท่าขุนนาง กำลัง 1 นาย              (6) แยกตลาดบนเมือง กำลัง 1 นาย
(7) ตรวจทั่วไปและทำหน้าที่ธุรการจราจร 1 นาย
  

จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นในระบบคอมพิวเตอร์

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จัดกำลังชุดสืบสวนไว้ ดังนี้.-
         จัดกำลังชุดสืบสวน 1 ชุด โดยมี รอง ผกก.สส.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ  มี สว.สส.สภ.ท่าหิน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติ           มี รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน 4 นาย เป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติ มีกำลังชั้นประทวน ซึ่งได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวน 8 นาย เป็นกำลังปฏิบัติ โดยกำหนดภารกิจปฏิบัติไว้ ดังนี้
  1. สืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดตามหมายจับทุกประเภท
  2. สืบสวนปราบปรามอบายมุขทุกประเภท
  3. สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มแก๊งต่าง ๆ
  4. สืบสวนจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
  5. สืบสวนจับกุมแหล่งรับซื้อของโจร
  6. จัดทำข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
  7. จัดทำประวัติ/ภาพถ่ายคนร้ายโดยแยกไว้แต่ละประเภท

  

จุดสกัดแต่ละแห่งของ สภ.ท่าหิน

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จัดกำลังจุดสกัด(หน่วยบริการตำรวจชุมชน)ไว้ ดังนี้.-
  1. จุดสกัดพรหมมาสตร์ ตั้งอยู่ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี
  2. จุดสกัดประชาร่วมใจ ตั้งอยู่ถนนคันคลองชลประทาน สายลพบุรี-บ้านแพรก
      โดยมีกำลังปฏิบัติจุดสกัดละ 4 - 5 นาย ผลัดเปลี่ยนทุก 15 วัน มีกำลังชั้นสัญญาบัตร
      เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติ มี รอง สวป.ฯผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 ในแต่ละวัน เป็นผู้ควบคุม
      และตรวจสอบการปฏิบัติ

  

บ้านพัก รอง สว.สภ.ท่าหิน

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน มีบ้านพักสำหรับข้าราชการตำรวจ ดังนี้.-
  1. บ้านพักชั้นสัญญาบัตร 2 หลัง
  2. บ้านพักชั้นประทวน-พลตำรวจ 3 หลัง
  3. เรือนแถว 8 แถว 80 คูหา

  

เครื่องมือสื่อสาร

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน มีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้.-
  1. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 74 เครื่อง
  2. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดหิ้วถือ 8 เครื่อง
  3. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 2 เครื่อง
  4. เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง
  5. เครื่องโทรศัพท์ 6 เลขหมาย

  

ยานพาหนะ

         สถานีตำรวจภูธรท่าหิน มียานพาหนะต่าง ๆ ดังนี้.-
  1. รถยนต์ ของทางราชการ จำนวน 4 คัน
  2. รถยนต์เช่า จำนวน 6 คัน
  3. รถจักรยานยนต์ ของทางราชการ จำนวน 25 คัน

  

 

กลับไปเลือกรายการใหม่ที่หน้าแรกนะครับ