<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การเยี่ยมผู้ต้องหา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. พบเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ชั้นล่างของสถานี
  2. แจ้งชื่อผู้ต้องหาที่ต้องการเยี่ยม
  3. เข้าเยี่ยมผู้ต้องหา
ระยะเวลาปฏิบัติ
  • ภายใน 10 นาที
ภายใต้เงื่อนไข
  • ช่วงระยะเวลาเยี่ยมเป็นไปตามระเบียบกำหนด คือ
เวลา
08.00-09.00 น.
12.00-13.00 น.
16.00-17.00 น.