<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การคืนรถกรณียึดไว้ เพื่อตรวจสอบหลักฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. นำหลักฐานการได้มาหรือมีไว้ในความครอบครอง ยื่นต่อพนักงานสอบสวน
  2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบความถูกต้อง
  3. ลงประจำวันคืนรถ
ระยะเวลาปฏิบัติ
  • ภายใน 1 ชั่วโมง