<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การคืนของกลาง
กรณีศาลสั่งคืน และพนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งให้จัดการเกี่ยวกับของกลาง
ตาม ป.วิอาญา มาตรา 85

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบพนักงานสอบสวน
 2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. ลงประจำวันคืนของกลางและลงลายมือชื่อผู้รับในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์
ระยะเวลาปฏิบัติ
 • ภายใน 2 ชั่วโมง
ภายใต้เงื่อนไข
 • ของกลางเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจ
หมายเหตุ
 • ยกเว้น กรณีที่มีการ้องเรียน
  ต่อผู้บังคับบัญชาระดับใด
  ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับนั้น
  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต