<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การคืนรถ
กรณียืดไว้เพื่อตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. นำหลักฐานการได้มา หรือมีไว้ในความครอบครองยื่นต่อพนักงานสอบสวน
  2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบความถูกต้อง
  3. นำรถของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4. รับผลการตรวจพิสูจน์
  5. พิจารณาคืนรถ/ไม่คืนรถ
  6. ลงบันทึกประจำวัน
ระยะเวลาปฏิบัติ
  • ภายใน 30 วันทำการ
หมายเหตุ
  • รวมระยะเวลาในการรอผลการตรวจ
    พิสูจน์รถจากกองพิสูจน์หลักฐาน