<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. พบเจ้าหน้าที่งานจราจรเพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
  2. หัวหน้างานจราจรพิจารณาดำเนินการ แล้วแจ้งผลให้ทราบ หรือ
  3. พิจารณาเสนอหน่วยเหนือสั่งการ แล้วแจ้งผลให้ทราบ
ระยะเวลาปฏิบัติ
  • ภายใน 2 วันทำการ (กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)
  • ภายใน 5 วันทำการ (กรณีต้องขอกำลังหรือ ประสานกับหน่วยอื่น)