<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 - 6      http://tahin.lopburi.police.go.th

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน

การขอถอนหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. นำหลักฐานการประกันตัวผู้ต้องหา เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบรับหลักทรัพย์ ไปพบเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี เพื่อให้ลงบันทึกผลการตรวจสอบว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หรือเมื่อนายประกันนำผู้ต้องหามามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อถอนประกัน
  2. นำหลักฐานไปพบเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) นำเสนอหัวหน้าสถานีอนุญาตให้ถอนประกัน
  3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันคดีลงบันทึกประจำวันและมอบหลักทรัพย์ คืนนายประกัน
ระยะเวลาปฏิบัติ
  • ภายใน 1 ชั่วโมง
ภายใต้เงื่อนไข
  1. หลักทรัพย์เก็บที่สถานีตำรวจ
  2. ไม่รวมกรณีที่ต้องเบิกเงินหรือหลักทรัพย์ จากกองการเงิน กรมตำรวจ หรือคลังจังหวัดซึ่งต้องใช้เวลาอีก ภายใน 3 วันทำการ