<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
 

                สายการบังคับบัญชางานธุรการ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

พ.ต.ท.นาวิน  ดิษฐ์สุข

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

พ.ต.ท.หญิง สลิชาพันธุ์   ทวีผล

สว.อก.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์  เสาระโส

รอง สว.ธร.สภ.ท่าหิน
ภาพถ่าย  ชื่อ    นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

  ด.ต.หญิง ศศิธร          กล่ำทอง เจ้าหน้าที่การเงิน

08-1852-1243

  .ต.ณรงค์                  แก้ววงค์หาญ เจ้าหน้าที่งานธุรการ

08-4713-2584

08-1795-8054

  ด.ต.ชรินทร์               บุตรดี เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง  
  ด.ต.หญิง ปาริชาติ   เนียมศรี  เจ้าหน้าที่งานธุรการ

 


กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ