<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042  (โทรเข้า 1 เลขหมาย เรียกเข้าได้ถึง 5 เลขหมาย)     http://tahin.lopburi.police.go.th/

 

สายการบังคับบัญชา ของ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
สายการบังคับบัญชางานสืบสวน

พ.ต.ท.บุญยิ่ง  ปรัชเจริญวนิชย์

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 พ.ต.ท.สังวาลย์  ละโป้

 

สว.สส.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

ร.ต.ท.ศุภสิทธิ์  เยาวยอด

ร.ต.ต.สุรชาติ  ใจแสน

ร.ต.ต.เกียรติภูมิ   พรมมา

 

รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน

 

รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน

 

ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน

ภาพถ่าย    ชื่อ     นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

 

ร.ต.ท.นาวิน            วงษ์เทียน

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.สส.ฯ

 

08-1290-7541

 

ร.ต.ท.ถนอมศักดิ์    โพธิ์ช่วย

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
(งานปราบปรามยาเสพติด)

08-9240-1496

 

ร.ต.ท.หญิง กาญจนา    สุวรรณภาพ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานสืบสวน

08-9802-0197
 

 

ด.ต.ภิรมย์            เพ็ชรเย็น เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

      036-626406,                 08-9083-3311

08-9801-2265

 

ด.ต.โอภาส          เกิดอนันต์ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 08-9173-1431

 

ด.ต.บันลือ          กุลเมืองโดน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 08-7117-7968

 

ด.ต.ศักดา           สายบุ่งคล้า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

08-1294-3500

 

ด.ต.สนิท             อ้นวงษ์ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 08-0299-1687

 

ส.ต.อ.อิทธิพล    อินทร์สกุล เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

08-6321-1313

ส.ต.อ.อลงกรณ์   สอนมาก เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

 

กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ