<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ

สายการบังคับบัญชางานป้องกันปราบปราม ของ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

พ.ต.ท.นาวิน  ดิษฐ์สุข

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

พ.ต.ท.มนูน  หอมละออ 

พ.ต.ต.พิเชษฐ์  ม่วงทอง 

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 

 

 

 ร.ต.อ.สมชาย  สีดี

 

ร.ต.อ.นิพันธ์  อำพันดี

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

 

 

  

 ร.ต.อ.ประวิทย์  วิลัย

  ร.ต.ท.พลวัฒน์  กำทองดี

 

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 


ภาพถ่าย   ยศ  ชื่อ      นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

  ร.ต.ท.อินทอน         ปาลี ธุรการงานป้องกัน

08-4713-2584

081-7588891

 

ร.ต..สุรฤกษ์        แน่นอน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

08-1884-37739

ร.ต..สิทธิพร       ชมนิ่ม เจ้าหน้าที่สื่อสาร

08-1853-3659

ร.ต..ไพรัตน์       ประดิษฐจา เจ้าหน้าที่สื่อสาร

08-6128-0955

ร.ต..สุขุม         ขันตี ประจำตู้ยามพรหมมาสตร์

08-9904-1054

 

ร.ต..กิตติชนม์      แสนเสนา รักษาความสงบเรียบร้อยศาลฯ และคุมจำเลยศาลฯ

08-6620-7928

  ร.ต.ท.ประดิษฐ์        คนซื่อ เจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหา

บ้านพัก 036-413973
มือถือ 082-7255906

  ร.ต.ท.ขจร               อารีพงษ์ สายตรวจประจำพระนารายณ์ราชนิเวศน์

081-6975562

  ร.ต.ท.ธง               กรอบงาม พนักงานขับรถยนต์ 20

08-9051-0449

 

 

ด.ต.ประกอบ         แป้นสุข สายตรวจเดินเท้า

08-6031-9697

081-4374384

 
 

 

ด.ต.สมชาย         อู่เงิน สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์ 08-1948-7944

 

ด.ต.สุบิน            อ่อนสี สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์

08-1946-7974

089-9481875

 

ด.ต.สุขพัฒน์        สุขพูล สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์

08-6529-7161

 
 

 

ด.ต.อรุณ                ปานทอง พนักงานขับรถยนต์ 20

 

 

ด.ต.รังสิต       กมลเสถียร พนักงานขับรถยนต์ 20

087-9224733

 
   ด.ต.เกรียงศักดิ์       ทับทิม สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1

08-7037-5530

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1

 

 

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2  

 

ด.ต.เรืองศักดิ์         พร้อมเจริญ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2

08-5939-7094

086-7003569

 

.ต.ถวิล                 สุกใส สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2

08-3991-9294

089-8009508

 
  ด.ต.ประยูร              เลิศสกุล สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

084-7594161

  ด.ต.เดิมดนัย           เดชสนธิ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

081-7781875

    สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

 

    สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

 

 

 

ด.ต.วัฒนา              ทันวงษา สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4

08-3416-3183

0-3665-6593

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  
 
 

กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ