<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042  (โทรเข้า 1 เลขหมาย เรียกเข้าได้ถึง 5 เลขหมาย)     http://tahin.lopburi.police.go.th/

สายการบังคับบัญชางานป้องกันปราบปราม ของ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

พ.ต.ท.ประมุข  อาทิตย์เที่ยง

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

พ.ต.ท.สุริวงษ์  อินทร์เพชร 

พ.ต.ท.วชิรศักดิ์  คชน่วม 

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 

 

 ร.ต..เติมศักดิ์  พิมพา

ร.ต.ท.สมชาย  สีดี

ร.ต.ท.พจน์  ศุกรวัชรินทร์

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

 

 

 

 ร.ต.ท.ประสงค์  ทองดีโลก

  ร.ต.ต.พลวัฒน์  กำทองดี

ร.ต.ต.ไมตรี  ปานศรี

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

 


ภาพถ่าย   ยศ  ชื่อ      นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

  ร.ต.ต.อินทอน         ปาลี ธุรการงานป้องกัน

08-4713-2584

081-7588891

 

ร.ต.ท.สิทธิพร       ชมนิ่ม เจ้าหน้าที่สื่อสาร

08-1853-3659

ร.ต.ท.ไพรัตน์       ประดิษฐจา เจ้าหน้าที่สื่อสาร

08-6128-0955

ร.ต.ท.สมเดช         คามรักษ์ ประจำตู้ยามพรหมมาสตร์

08-9239-7754

ร.ต.ท.สุขุม         ขันตี ประจำตู้ยามพรหมมาสตร์

08-9904-1054

ร.ต.ท.วันดี            แสงเวียน ประจำตู้ยามประชาร่วมใจ

08-9762-3176

 

ร.ต.ท.พิพัฒน์พล     ทองยิ้ม รักษาความสงบเรียบร้อยศาลฯ และคุมจำเลยศาลฯ

08-6127-2342

ร.ต.ท.กิตติชนม์      แสนเสนา รักษาความสงบเรียบร้อยศาลฯ และคุมจำเลยศาลฯ

08-6620-7928

ร.ต.ท.วิรัตน์        จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหา

08-3972-5633

  ร.ต.ต.ประดิษฐ์        คนซื่อ เจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหา

บ้านพัก 036-413973
มือถือ 082-7255906

  ร.ต.ต.ขจร               อารีพงษ์ สายตรวจประจำพระนารายณ์ราชนิเวศน์

081-6975562

  ร.ต.ต.ธง               กรอบงาม พนักงานขับรถยนต์ 20

08-9051-0449

 

 

ด.ต.ประกอบ         แป้นสุข สายตรวจเดินเท้า

08-6031-9697

081-4374384

 
  ด.ต.โยธิน            หาญสกุล เจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหา 08-3972-5633
 

 

ด.ต.สมชาย         อู่เงิน สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์ 08-1948-7944

 

ด.ต.สุบิน            อ่อนสี สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์

08-1946-7974

089-9481875

 

ด.ต.สุขพัฒน์        สุขพูล สายตรวจตู้ยามพรหมมาสตร์

08-6529-7161

 

 

ด.ต.สุรศักดิ์          กว้างสวาสดิ์ สายตรวจตู้ยามประชาร่วมใจ

08-3552-8639

086-7096123

 

.ต.วรนาท          รักงาน สายตรวจตู้ยามประชาร่วมใจ

08-3220-6926

084-7764038

 

 

ด.ต.อรุณ                ปานทอง พนักงานขับรถยนต์ 20

 

 

ด.ต.รังสิต       กมลเสถียร พนักงานขับรถยนต์ 20

087-9224733

 
   ด.ต.เกรียงศักดิ์       ทับทิม สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1

08-7037-5530

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1

 

 

ส.ต.ท.สิทธิศักดิ์     วงษ์ทอง สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1

08-7115-5522

 

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2  

 

ด.ต.เรืองศักดิ์         พร้อมเจริญ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2

08-5939-7094

086-7003569

 

.ต.ถวิล                 สุกใส สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2

08-3991-9294

089-8009508

 

ส.ต.อ.พงษ์พัฒน์     พาพล สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 2

08-4311-7652

086-0664632

 
  ด.ต.ประยูร              เลิศสกุล สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

084-7594161

  ด.ต.เดิมดนัย           เดชสนธิ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

081-7781875

  ด.ต.นิรันดร์           โพลงเงิน สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

086-6443323

    สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3

 

 

 

ด.ต.วัฒนา              ทันวงษา สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4

08-3416-3183

0-3665-6593

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  

 

  สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 4  
 
 

 

ด.ต.รัศมิ์รศิลป์      แป้นพงษ์ คอยเหตุ 08-3559-0714

กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ